Myśl dnia

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Rz 8,15

Wydarzenia

Brak wydarzeń

1. W każdą niedzielę o godz. 12.00, jest transmitowana na żywo Msza św. z naszego kościoła. Tutaj znajduje się przekierowanie bezpośrednio na stronę parafialną na Facebooku https://www.facebook.com/parafiaannybobrowniki/
Twórcą i administratorem strony oraz autorką zamieszczanych w niej postów jest p. Justyna Marciniak-Kwiatkowska. 

2. W czwartek, w uroczystość Bożego Ciała dzieci z klasy IV podczas Mszy św. o 11.00 będą obchodzić rocznicę swojej pierwszej Komunii św. Zapraszamy ich na spowiedź w środę o godz. 16.00. Na procesję Bożego Ciała zapraszamy dzieci z klas III i IV, asystę oraz Orkiestrę i członków Straży Pożarnej. Procesja odbywać się będzie ul. Kościelną, Senatorską i wokół Pl. Wolności. O dekorację I ołtarza prosimy Państwa Kwiatkowskich i sąsiadów. O dekorację II ołtarza prosimy osoby z domu dziennego pobytu w Rachcinie, o dekorację III ołtarza przy remizie, prosimy Straż Pożarną, stacja przy czwartym ołtarzu odbędzie się w kościele, gdzie nastąpi uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem na zakończenie procesji.

3. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o 8.30 odbędzie się kolejne spotkanie młodzieży z klasy VIII w ramach przygotowań do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Informacje dotyczące pogrzebu (przygotowanie grobu) należy zgłaszać do Zakładu Pogrzebowego: Janusz Sikora, tel. 607 863 372