Myśl dnia

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Rz 8,15

Wydarzenia

Brak wydarzeń

Kancelaria czynna:

Wtorek     16.00-17.30   

Czwartek 16.00-17.30

Piątek         900- 1100