Myśl dnia

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, Panie, wysłuchaj głosu mego. Ps 130,1-2

Wydarzenia

Brak wydarzeń