Myśl dnia

Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Iz 55,8

Wydarzenia

Brak wydarzeń